• کانال مدرسه کپی
  • عنوان عکس 2
  • عنوان عکس 3

دی 1394

عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

دانلود رایگان کتاب خیلی سبز علوم تجربی نهم 2519 1 1394/10/28

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی درس شانزده ام(16) کلاس(پایه) نهم 855 2 1394/10/28

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی درس پانزده ام(15) کلاس(پایه) نهم 789 0 1394/10/28

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی درس چهار ده ام(14) کلاس(پایه) نهم 753 0 1394/10/28

دانلود نمونه سوال ریاضی فصل چهارم(4) استدلال و اثبات در هندسه کلاس(پایه) نهم 1117 1 1394/10/25

دانلود نمونه سوال ریاضی فصل سوم(3) استدلال و اثبات در هندسه کلاس(پایه) نهم 151 0 1394/10/24

آرایه های ادبی و تو ضیح درس 8 نهم فارسی 155 0 1394/10/23

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی درس سیزده ام(13) کلاس(پایه) نهم 919 0 1394/10/23

دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی درس سیزدهم(13) کلاس(پایه) نهم 1101 0 1394/10/21

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیان انگلیسی پایه نهم 511 0 1394/10/21

دانلود نمونه سوال عربی تیزهوشان ترم اول کلاس(پایه) هشتم 463 0 1394/10/20

دانلود رایگان جزوه علوم تجربی کل کتاب کلاس(پایه) هفتم 697 2 1394/10/18

دانلود نمونه سوال(آزمون) قران ترم اول کلاس(پایه) هشتم 417 0 1394/10/17

دانلود جزوه علوم تجربی وزن و اصطکاک کلاس(پایه) نهم 647 0 1394/10/17

دانلود نمونه سوال علوم تجربی ترم دوم کلاس پایه هشتم 403 0 1394/10/17

دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی(دینی) ترم اول کلاس(پایه) هفتم 387 0 1394/10/17

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فصل(درس) هفتم(7) کلاس(پایه) نهم 2271 2 1394/10/14

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم 381 2 1394/10/11

دانلود نمونه سوال عربی ترم دوم کلاس(پایه) هفتم 533 0 1394/10/11

دانلود نمونه سوال آمادگی دفاعی ترم اول کلاس(پایه) نهم 9057 0 1394/10/11

دانلود پکیج نمونه سوال ریاضی ترم اول کلاس(پایه) نهم (سری دوم) 1019 1 1394/10/10

دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی(دینی) ترم اول کلاس(پایه) نهم (سری دوم) 1323 0 1394/10/09

دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی(دینی) ترم اول کلاس(پایه) هشتم 1271 0 1394/10/08

دانلود نمونه سوال قران ترم اول کلاس(پایه) نهم (سری دوم) 1065 0 1394/10/08

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی ترم اول کلاس(پایه) هفتم 447 0 1394/10/08

نمونه سوال تستی از دروس 1 تا 5 عربی نهم 735 0 1394/10/07

دانلود نمونه سوال(آزمون) تستی ادبیات فارسی ترم اول کلاس(پایه) نهم 673 2 1394/10/07

دانلود نمونه سوال آمادگی دفاعی درس ششم(6) کلاس(پایه) نهم 2303 0 1394/10/06

دانلود نمونه سوال(آزمون) عربی ترم اول کلاس(پایه) هفتم 483 0 1394/10/05

دانلود نمونه سوال عربی ترم اول کلاس(پایه) نهم (سری دوم) 963 0 1394/10/04

دانلود نمونه سوال(آزمون) انگلیسی ترم اول کلاس(پایه) نهم 1539 0 1394/10/03

دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی ترم اول کلاس(پایه) نهم 1153 0 1394/10/03

دانلود نمونه سوال ریاضی ترم اول کلاس(پایه) نهم (سری دوم) 1159 0 1394/10/01

دانلود نمونه سوال علوم تجربی ترم اول کلاس(پایه) نهم (سری دوم) 1591 0 1394/10/01

دانلود نمونه سوال قران ترم اول کلاس(پایه) نهم 1381 0 1394/10/01

دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی(دینی) ترم اول کلاس(پایه) نهم 1643 1 1394/10/01

دانلود نمونه سوال ریاضی ترم اول کلاس(پایه) نهم 959 1 1394/10/01