• کانال مدرسه کپی
  • عنوان عکس 2
  • عنوان عکس 3

دی 1394

عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

دانلود رایگان کتاب خیلی سبز علوم تجربی نهم 2463 1 1394/10/28

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی درس شانزده ام(16) کلاس(پایه) نهم 781 2 1394/10/28

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی درس پانزده ام(15) کلاس(پایه) نهم 721 0 1394/10/28

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی درس چهار ده ام(14) کلاس(پایه) نهم 693 0 1394/10/28

دانلود نمونه سوال ریاضی فصل چهارم(4) استدلال و اثبات در هندسه کلاس(پایه) نهم 1053 1 1394/10/25

دانلود نمونه سوال ریاضی فصل سوم(3) استدلال و اثبات در هندسه کلاس(پایه) نهم 151 0 1394/10/24

آرایه های ادبی و تو ضیح درس 8 نهم فارسی 135 0 1394/10/23

دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی درس سیزده ام(13) کلاس(پایه) نهم 837 0 1394/10/23

دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی درس سیزدهم(13) کلاس(پایه) نهم 1023 0 1394/10/21

دانلود نمونه سوال نوبت اول زیان انگلیسی پایه نهم 471 0 1394/10/21

دانلود نمونه سوال عربی تیزهوشان ترم اول کلاس(پایه) هشتم 409 0 1394/10/20

دانلود رایگان جزوه علوم تجربی کل کتاب کلاس(پایه) هفتم 617 2 1394/10/18

دانلود نمونه سوال(آزمون) قران ترم اول کلاس(پایه) هشتم 341 0 1394/10/17

دانلود جزوه علوم تجربی وزن و اصطکاک کلاس(پایه) نهم 605 0 1394/10/17

دانلود نمونه سوال علوم تجربی ترم دوم کلاس پایه هشتم 361 0 1394/10/17

دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی(دینی) ترم اول کلاس(پایه) هفتم 321 0 1394/10/17

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فصل(درس) هفتم(7) کلاس(پایه) نهم 2165 2 1394/10/14

دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هشتم 333 2 1394/10/11

دانلود نمونه سوال عربی ترم دوم کلاس(پایه) هفتم 461 0 1394/10/11

دانلود نمونه سوال آمادگی دفاعی ترم اول کلاس(پایه) نهم 8983 0 1394/10/11

دانلود پکیج نمونه سوال ریاضی ترم اول کلاس(پایه) نهم (سری دوم) 935 1 1394/10/10

دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی(دینی) ترم اول کلاس(پایه) نهم (سری دوم) 1255 0 1394/10/09

دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی(دینی) ترم اول کلاس(پایه) هشتم 1185 0 1394/10/08

دانلود نمونه سوال قران ترم اول کلاس(پایه) نهم (سری دوم) 989 0 1394/10/08

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی ترم اول کلاس(پایه) هفتم 391 0 1394/10/08

نمونه سوال تستی از دروس 1 تا 5 عربی نهم 695 0 1394/10/07

دانلود نمونه سوال(آزمون) تستی ادبیات فارسی ترم اول کلاس(پایه) نهم 617 2 1394/10/07

دانلود نمونه سوال آمادگی دفاعی درس ششم(6) کلاس(پایه) نهم 2237 0 1394/10/06

دانلود نمونه سوال(آزمون) عربی ترم اول کلاس(پایه) هفتم 409 0 1394/10/05

دانلود نمونه سوال عربی ترم اول کلاس(پایه) نهم (سری دوم) 915 0 1394/10/04

دانلود نمونه سوال(آزمون) انگلیسی ترم اول کلاس(پایه) نهم 1467 0 1394/10/03

دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی ترم اول کلاس(پایه) نهم 1091 0 1394/10/03

دانلود نمونه سوال ریاضی ترم اول کلاس(پایه) نهم (سری دوم) 1093 0 1394/10/01

دانلود نمونه سوال علوم تجربی ترم اول کلاس(پایه) نهم (سری دوم) 1549 0 1394/10/01

دانلود نمونه سوال قران ترم اول کلاس(پایه) نهم 1341 0 1394/10/01

دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی(دینی) ترم اول کلاس(پایه) نهم 1577 1 1394/10/01

دانلود نمونه سوال ریاضی ترم اول کلاس(پایه) نهم 901 1 1394/10/01