• کانال مدرسه کپی
  • عنوان عکس 2
  • عنوان عکس 3

بهمن 1394

عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

دانلود نمونه سوال تستی ادبیات فارسی نهم درس 9 و 10 1069 0 1394/11/27

دانلود نمونه سوال تستی علوم تجربی هشتم فصل یازده ام(11) 969 0 1394/11/27

دانلود نمونه سوال ریاضی نهم فصل ششم(6) (معادله خط) 1691 0 1394/11/26

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی نهم درس 1 تا 11 1033 0 1394/11/25

دانلود نمونه سوال (تستی) ریاضی فصل چهارم(4) کلاس(پایه) نهم 889 0 1394/11/23

دانلود نمونه سوال (تستی) ریاضی فصل چهارم(4) کلاس(پایه) هشتم 625 0 1394/11/23

دانلود نمونه سوال (تستی) ریاضی فصل چهارم(4) کلاس(پایه) هفتم 617 0 1394/11/23

دانلود نمونه سوال عربی ترم دوم کلاس(پایه) هشتم 619 0 1394/11/23

دانلود آموزش انگلیسی درس پنجم(5) کلاس(پایه) نهم 901 0 1394/11/23

پاسخ پیشنهاد درس 7 و 8 پیام های آسمانی پایه نهم 593 1 1394/11/22

دانلود انشا صفحه 55 کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه نهم 845 1 1394/11/22

دانلود پاورپوینت ریاضی فصل پنجم(5) عبارت های جبری کلاس(پایه) نهم 925 1 1394/11/19

دانلود نمونه سوال ریاضی فصل پنجم(5) عبارت های جبری کلاس(پایه) تعم 1075 0 1394/11/19

دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی(دینی) درس نهم(9) کلاس(پایه) نهم 885 0 1394/11/19

دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی(دینی) درس هشتم(8) کلاس(پایه) نهم 751 0 1394/11/18

دانلود پاورپوینت ادبیات فارسی درس دهم(10) کلاس(پایه) نهم 693 0 1394/11/18

دانلو نمونه سوال ادبیات فارسی درس دهم(10) کلاس(پایه) نهم 1523 0 1394/11/18

دانلود پاسخ فعالیت علوم تجربی فصل هشتم(8) کلاس(پایه) نهم 773 0 1394/11/16

دانلود پاورپوینت عربی درس ششم(6) کلاس(پایه) نهم 909 1 1394/11/15

دانلود تحقیق علوم تجربی فصل 10 مشکلات فضانوردان در فضا 995 1 1394/11/14

دانلود پاورپوینت انگلیسی درس چهارم(4) کلاس(پایه) نهم 865 1 1394/11/10

دانلود پاسخ تحقیق عربی درس ششم(6) کلاس(پایه) نهم 4193 0 1394/11/09

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فصل دهم(10) کلاس(پایه) نهم 2753 2 1394/11/08

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فصل نهم(9) کلاس(پایه) نهم 2609 4 1394/11/08

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فصل هشتم(8) کلاس(پایه) نهم 831 0 1394/11/08

دانلود پاسخ فعالیت آمادگی دفاعی درس هشتم(8) کلاس(پایه) نهم 1397 0 1394/11/02

دانلود پاسخ فعالیت آمادگی دفاعی درس هفتم(7) کلاس(پایه) نهم 2081 0 1394/11/02