• کانال مدرسه کپی
  • عنوان عکس 2
  • عنوان عکس 3

بهمن 1394

عنوان پستبازدیدنظراتتاریخ

دانلود نمونه سوال تستی ادبیات فارسی نهم درس 9 و 10 1041 0 1394/11/27

دانلود نمونه سوال تستی علوم تجربی هشتم فصل یازده ام(11) 907 0 1394/11/27

دانلود نمونه سوال ریاضی نهم فصل ششم(6) (معادله خط) 1619 0 1394/11/26

دانلود نمونه سوال ادبیات فارسی نهم درس 1 تا 11 987 0 1394/11/25

دانلود نمونه سوال (تستی) ریاضی فصل چهارم(4) کلاس(پایه) نهم 841 0 1394/11/23

دانلود نمونه سوال (تستی) ریاضی فصل چهارم(4) کلاس(پایه) هشتم 541 0 1394/11/23

دانلود نمونه سوال (تستی) ریاضی فصل چهارم(4) کلاس(پایه) هفتم 539 0 1394/11/23

دانلود نمونه سوال عربی ترم دوم کلاس(پایه) هشتم 551 0 1394/11/23

دانلود آموزش انگلیسی درس پنجم(5) کلاس(پایه) نهم 837 0 1394/11/23

پاسخ پیشنهاد درس 7 و 8 پیام های آسمانی پایه نهم 559 1 1394/11/22

دانلود انشا صفحه 55 کتاب آموزش مهارت های نوشتاری پایه نهم 819 1 1394/11/22

دانلود پاورپوینت ریاضی فصل پنجم(5) عبارت های جبری کلاس(پایه) نهم 853 1 1394/11/19

دانلود نمونه سوال ریاضی فصل پنجم(5) عبارت های جبری کلاس(پایه) تعم 1003 0 1394/11/19

دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی(دینی) درس نهم(9) کلاس(پایه) نهم 811 0 1394/11/19

دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی(دینی) درس هشتم(8) کلاس(پایه) نهم 671 0 1394/11/18

دانلود پاورپوینت ادبیات فارسی درس دهم(10) کلاس(پایه) نهم 623 0 1394/11/18

دانلو نمونه سوال ادبیات فارسی درس دهم(10) کلاس(پایه) نهم 1421 0 1394/11/18

دانلود پاسخ فعالیت علوم تجربی فصل هشتم(8) کلاس(پایه) نهم 717 0 1394/11/16

دانلود پاورپوینت عربی درس ششم(6) کلاس(پایه) نهم 823 1 1394/11/15

دانلود تحقیق علوم تجربی فصل 10 مشکلات فضانوردان در فضا 929 1 1394/11/14

دانلود پاورپوینت انگلیسی درس چهارم(4) کلاس(پایه) نهم 805 1 1394/11/10

دانلود پاسخ تحقیق عربی درس ششم(6) کلاس(پایه) نهم 3925 0 1394/11/09

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فصل دهم(10) کلاس(پایه) نهم 2635 2 1394/11/08

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فصل نهم(9) کلاس(پایه) نهم 2535 4 1394/11/08

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فصل هشتم(8) کلاس(پایه) نهم 755 0 1394/11/08

دانلود پاسخ فعالیت آمادگی دفاعی درس هشتم(8) کلاس(پایه) نهم 1335 0 1394/11/02

دانلود پاسخ فعالیت آمادگی دفاعی درس هفتم(7) کلاس(پایه) نهم 2017 0 1394/11/02