چهار پیوست از سوی ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگی ادغام شدند

به گزارش روز شنبه ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعیدرضا عاملی در خصوص مصوبه جلسه نهم ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از همپوشانی پیوست نگاری، کاهش هزینه ها، شفاف سازی و عملیاتی شدن پیوست‌های فرهنگی، چهار پیوست به هم مرتبط که همه آنها شاخص‌های فرهنگی را دنبال می‌کنند، ادغام شد و یک پیوست یکپارچه عهده‌دار ارزیابی و توجه به پیامدهای فرهنگی و اجتماعی  همه سیاست‌های، راهبردی و برنامه‌های مهم و کلان را در بخش‌های صنعتی، خدماتی مرتبط با  مقوله‌های مهم مثل اشتغال و توسعه شهری و روستایی را پوشش خواهد داد. 
به گفته عاملی، رعایت حقوق فرهنگی و اجتماعی و همچنین توجه محوری به پیامدهای مرتبط با نظام گردشگری و توجه کانونی به آثار برنامه‌های  و اقدامات کلان بر خانواده یک حق فرهنگی برای تضمین سلامت جامعه و استقرار و فراگیری ارزش‌های اسلامی است. از طریق الزام پیوست فرهنگی – اجتماعی همه چهار محور مورد نظر تضمین خواهد بود. بر این اساس با تصویب اعضاء ، ماده واحده مربوط همراه با چهار تبصره و اصلاحات مورد نظر اعضا به تصویب رسید.

وی افزود: پرهیز از موازی کاری و کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآمدی، تسهیل اجرایی سازی پیوست فرهنگی در طرح‌های کلان و ملی از جمله دستاوردهای این ماده واحده خواهد بود. این مصوبه بر برنامه‌ها، سیاست‌های کلان و طرح‌های کلان ملی تسری خواهد داشت. بدیهی است پیوست فرهنگی بر مبنای شاخص‌های فرهنگی – اجتماعی قابل اندازه گیری چارچوب مشخص پیدا خواهد کرد و آئین نامه اجرائی پیش بینی شده‌ای در این مصوبه در نظر گرفته شده است.
استاد دانشگاه تهران افزود: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از دوسال قبل شاخص‌های فرهنگی را مورد بررسی مجدد قرار داده است و دسته بندی سه گانه‌ای از این شاخص‌ها دارد. دسته اول شاخص‌های عمومی حوزه فرهنگ است که در حقیقت وجه اشتراک شاخص‌های بین المللی است‌؛ دسته دوم شاخص‌های اختصاصی جامعه اسلامی ایران و با توجه به اقتضائات زیست بوم ایران اسلامی است و در نهایت شاخص‌های تخصصی است مانند شاخص‌های حوزه هنر که تمامی اینها بررسی و تدوین شده است و در پیوست فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دستور دوم این جلسه افزود: کارگروه رصد فرهنگی مصوب جلسه دوم ستاد راهبری مهندسی فرهنگی است که گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این کارگروه به اعضای جلسه ارائه شد و مقرر شد به منظور ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مربوط و جمع آوری داده‌های بیشتر اقدامات لازم صورت پذیرد و اطلاعات لازم در اختیار اعضای ستاد نیز قرار گیرد.
عاملی با اشاره به برگزاری نهمین جلسه ستاد راهبری مهندسی فرهنگی توسط معاون اول رئیس جمهوری، ضمن تقدیر از مدیریت  جهانگیری در برگزاری جلسات افزود: پس از حدود پنج سال وقفه در برگزاری جلسات ستاد راهبری مهندسی فرهنگی، ۹ جلسه تشکیل شد و ۲۷ مصوبه در این ستاد به تصویب رسید که هرکدام از آنها راهگشای مهمی در اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور است، از جمله تصویب فرآیند و مرجع تدوین اسناد فرهنگی که تاکنون ۱۰ سند اقدامات اجرایی را آغاز کرده‌اند و باید برای تصویب در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسند.

اخبار مدرسه

درباره ی Vrtj508908015

مطلب پیشنهادی

اثربخشی واکسن کرونا در ۹۴ درصد بیماران سرطانی

به گزارش روز یکشنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از پایگاه اینترنتی فایننشیال اکسپرس، با گسترش …